Şartlar ve Koşullar

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

SATICI: NİNON TASARIM HİZM. LTD. ŞTİ.

Adres: HARBİYE MAH. BRONZ SOK. BAŞARI APT. NO:1 D:2 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Vergi Dairesi / BEYOĞLU Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No: 631 140 6017

Telefon: 0530 090 05 20
E-posta: info@theninon.com

ALICI: ………

Ad Soyad:
TC Kimlik No:
Doğum tarihi:
Ticari Ünvanı (Varsa): ...... 
Adres: 
Vergi Dairesi (varsa):
Vergi Kimlik No:
Telefon: ......
E-posta: ..... 


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. İşbu Sözleşme, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI tarafından SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verilmesi.

2.2. ALICI, SATICI'nın adı, unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri, satışa konu ürünlerin temel özellikleri, ilgili vergiler dahil satış fiyatı, yöntemi hakkında SATICI tarafından elektronik ortamda açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. ödeme, teslimat koşulları ve masraflar vb. satışa konu ürünle ilgili tüm ön bilgiler ve "Cayma Hakkı"nın kullanılması, resmi makamlara şikayet ve itirazlarda bulunulamaz. ALICI, söz konusu ön bilgileri teyit edip, ürün siparişi vereceğini ayrıca kabul ve beyan eder.

2.3. Ön bilgiler şu adreste mevcuttur: https://theninon.com web sitesi ve ALICI'nın siparişi üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME ÜRÜNÜ 

3.1. Elektronik ortamda satın alınan sözleşme konusu ürünün cinsi ve cinsi, miktarı, marka/modeli, satış fiyatı, ödeme şekli, alıcı taraf, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo bedeli vb.

3.2. Fatura kesilen kişi ile siparişi veren kişi aynı kişi olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler doğru, eksiksiz ve doğru olmalıdır. ALICI, yanlış veya eksik bilgi verilmesinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.3. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya Alıcı tarafından sağlanan bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda siparişi askıya alma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişle ilgili herhangi bir sorun tespit ederse veya Alıcı'nın verdiği telefon, e-posta ve mail adresi ile Alıcı ile iletişime geçmezse; Satıcı, siparişin işlenmesini 15 (on beş) gün süreyle askıya alma hakkına sahip olacaktır. Bu süre zarfında Alıcının Satıcı ile iletişime geçerek siparişi onaylaması beklenir. Bu süre içinde Alıcı'dan herhangi bir yanıt gelmemesi durumunda Satıcı, siparişi tek taraflı olarak feshetme veya iptal etme hakkına sahip olacaktır.

Satın Alınan Ürün / Ürünler:
İsim, Kod: … adet
Toplam Satış Bedeli: …. -DENEMEK
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Alıcı:
Telefon numarası:
Teslimat adresi:
Fatura Kişi/Kurum:
Fatura adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik Numarası:
Kargo Ücreti: … -TL
E-posta: …..

MADDE 4- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. SATICI, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI'ya veya ALICI'nın belirttiği kişi/kuruluşlara 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Bu süre önceden ve yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte beyan edilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür.

4.4. Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin tespiti ve/veya stok sorunu ile karşılaşılması halinde ALICI açık ve net bir şekilde bilgilendirilerek ALICI'ya aynı kalite ve fiyatta başka bir ürün gönderilebilir veya ALICI bekleyebilir. ürünün tekrar stoğa girmesi veya ALICI'nın kararı doğrultusunda sipariş iptal edilebilir.

4.5. SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu durum ALICI'ya ivedilikle bildirilecek ve ALICI'nın ödediği toplam tutar ve ödeme belgeleri ALICI'ya iade edilecek ve Sözleşme, en geç 10 (on) gün içinde sonlandırılır. Bu durumda ALICI, SATICI'dan ayrıca herhangi bir maddi ve manevi zarar talep edemez. 

4.6. 18 (onsekiz) yaşından küçük hiç kimse aracılığıyla alışveriş yapmasına izin verilmez. http://www.theninon.com İnternet sitesi. SATICI, ALICI'nın Sözleşme'de belirttiği yaşı esas alacaktır. Ancak yaşı ile ilgili yanlış beyanda bulunmasından tamamen ALICI sorumlu olacak ve bundan dolayı SATICI sorumlu tutulmayacaktır. 

4.7. Sistem arızalarından kaynaklanan yazım hatalarından ve/veya fiyat hatalarından ve sisteme yetkisiz ve hukuka aykırı müdahalelerden kaynaklanan yazım hatalarından ve/veya fiyat hatalarından SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, bu hatalara istinaden SATICI'dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 5- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1. ALICI, mücbir sebep halleri dışında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

5.2. ALICI, sipariş vermekle işbu Sözleşme hükümlerini kabul ve tasdik etmeyi ve ödemeyi işbu Sözleşme'de belirtilen ödeme yöntemine uygun olarak yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı, ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme yöntemi ile ödenmesine tabidir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI, ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulur.

5.4. ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması veya herhangi bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşlarının ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI; teslim edilmişse ürünü 10 (on) gün içinde SATICI'ya iade edin. Bu durumda kargo ücreti ALICI'ya aittir.

5.5. Sözleşme konusu ürünün ALICI dışında herhangi bir kişi/kuruluşa teslim edilmesi halinde, alıcı kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi ve/veya sözleşme konusu ürünün ALICI'ya teslim edilmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. alıcı. Bu durumda sorumluluk ALICI'ya aittir.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, hasarlı ve ambalajı hasarlı ürünleri kargo şirketinden kabul etmeyecektir. ALICI, sözleşme konusu ürünü kargo/kargo şirketinden teslim aldığı takdirde, ürünün iyi durumda ve hasarsız olduğunu kabul ve beyan eder. Ürünün tesliminden sonra usulüne uygun olarak muhafaza edilmesinden ALICI sorumludur. 

5.7. Sözleşme'nin imza tarihinde ve/veya teslimat tarihinde ALICI'nın bilgilendirildiği veya bilgilendirilmesinin beklendiği durumlarda SATICI, Sözleşme'ye aykırılık nedeniyle herhangi bir hak iddia edemez. Diğer ayıplara ve gizli ayıplara karşı ALICI'nın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'dan doğan tercih hakkı saklıdır.

5.8. ALICI, satın aldığı ürünü iade etmek isterse, iade işlemi sırasında ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, fatura ve irsaliye aslını iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, işbu belge ile açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. http://www.theninon.com internet sitesinde elektronik ortamda SATICI'nın adı, unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri, satışa konu ürünlerin temel özellikleri, ilgili vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. tüm ön bilgiler Satışa konu ürün ve "Cayma Hakkı"nın kullanılması hakkında resmi makamlara şikayet ve itirazlarda bulunmak. ALICI, söz konusu ön bilgileri elektronik ortamda teyit edeceğini ayrıca kabul ve beyan eder.

5.10. ALICI, bir önceki maddeye istinaden bunları okuyup bilgi sahibi olacağını kabul ve beyan eder. http://www.theninon.com ürün sipariş talimatı ve ödeme koşulları, ürün kullanım talimatları ve olası durumlara karşı alınan önlemlerin mevcut olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürleri ve ayrıca bu hususları elektronik ortamda teyit etmeyi kabul ve beyan eder.


5.11. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü marka, patent, bilgi ve görsel materyal bakımından SATICI'nın hakları Patentlerin Korunması Hakkında Yönetmelik ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. ALICI, işbu alışveriş kapsamında kullanılan her türlü marka, fotoğraf, bilgi ve görsel materyalin SATICI'ya veya söz konusu marka, fotoğraf, bilgi ve görsel materyalin Sicil Hamili'ne ait olacağını; ALICI, bu bilgi ve materyalleri gizli tutmayı, başka bir amaçla kullanmamayı ve üçüncü kişilere açıklamamayı ayrıca kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- SİPARİŞ/ÖDEME İŞLEMLERİ 

6.1. ALICI tarafından alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil toplam fiyatı (taksitli satışlarda toplam taksit tutarı) http://www.theninon.com web sitesi ALICI tarafından teyit edilirse, ilgili bankanın POS cihazından işlenir. Bu nedenle siparişler kargoya verilmeden önce müşteriye sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay E-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmamaktadır.


6.2. ALICI sipariş verebilir http://www.theninon.com kendi kredi kartını (Visa, MasterCard, vb.) kullanarak veya nakit banka havalesi yoluyla web sitesini ziyaret edebilir. Banka havalesi ve/veya EFT işlemi sırasında “Gönderen Bilgileri” Fatura Bilgileri ile aynı olmalı ve sipariş numarası belirtilmelidir. Kapıda ödeme veya posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir. Sipariş tarihini takip eden bir hafta içinde ilgili banka havalesinin yapılmaması durumunda ilgili sipariş iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma süresi, kredi kartı hesabından ilgili tutarın tahsil edildiği veya SATICI'nın banka hesaplarına banka havalesinin (EFT) varış zamanıdır ancak siparişin verilme zamanı değildir. 


6.3. Sipariş ve/veya ödeme sürecinde oluşabilecek aksaklıklar veya kredi kartı ile ilgili çıkabilecek sorunlar, ALICI'ya Sözleşme'de belirtilen telefon, faks, e-posta vb. iletişim yöntemlerinden biri veya birkaçı ile bildirilecektir.


MADDE 7- TESLİMAT PROSEDÜRÜ 

7.1. ALICI'ya sipariş onay e-postası gönderildiğinde, ürün/ürünler masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edilir.

7.2.Ürün/ürünler SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile ALICI'nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onay e-postasının gönderilmesini takip eden 30 gündür. Bu süre ALICI'ya önceden ve yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Teslimatta meydana gelebilecek hatalardan ve/veya gönderi detaylarındaki eksiklikten, çeşitli sosyal olaylar ve doğal afetlerden kaynaklanan gecikmelerden ve SATICI'nın elinde olmayan nedenlerle teslimatın gecikmesinden ALICI sorumlu tutulamaz. 

7.3. ALICI'dan kaynaklanan veya ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, alıcı kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi veya yanlışlık ve/veya eksiklik nedeniyle SATICI sorumlu değildir. gönderi detayları ve/veya ALICI belirtilen adreste bulunamazsa. Belirtilen tarihte ürün/ürünler teslim edilmemişse, teslimat sorunları müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. info@theninon.com e.

7.4. Hasarlı paketler kabul edilmemeli ve Kurye Şirketi yetkilisinden tutanak tutması istenmelidir. Paket reddedilir ve tutanak tutulursa bu durum en kısa sürede ALICI'nın tutanak örneği ile SATICI müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. ALICI, kabul ettiği ürünün eksiksiz, ayıpsız ve iyi durumda olduğunu kabul ve beyan eder. 

7.5. Her ne sebeple olursa olsun ürün bedeli ödemesinin ALICI veya Banka tarafından iptal edilmesi halinde SATICI'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar.

MADDE 8- CAYMA HAKKI VE ÜRÜN İADE USULÜ:

8.1. ALICI, cayma hakkını, ürünün kendisine ve/veya belirlediği kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürün kullanılmamış ve etiketi çıkarılmamış olmalıdır. Bu hakkın kullanılması için ALICI'ya veya üçüncü kişiye teslim edilen fatura aslının iade edilmesi gerekir. ALICI, ürün ile birlikte teslim edilen SATICI'ya ait faturaların iki nüshasının ilgili kısımlarını doldurup imzalamalı, bir nüshasını ürünle birlikte SATICI'ya göndermeli ve diğer nüshasını saklamalıdır. 

8.2. İade edilen ürün/ürünlerin kargo masrafları ALICI'ya aittir.

8.3. ALICI'nın özel istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veya üretilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

8.4. ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, ALICI'nın ödediği toplam tutarı ve ödeme belgelerini, iade edilen ürünün ve bildirimi içeren faturanın kendisine ulaşmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde ALICI'ya iade eder. ALICI'dan herhangi bir masraf veya masraf talep etmeksizin cayma hakkı. Cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını ve ürünün iade edilmesini takip eden 5 (beş) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Orijinal ürün iade edilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.

8.5. Bir ürünü iade etmek için bu hususun öncelikle ALICI tarafından SATICI müşteri hizmetlerine bildirilmesi gerekmektedir. Daha sonra iade edilecek ürün, ürünü ALICI'ya teslim eden Kurye Firması tarafından ürün iade bilgilerini içeren faturası ile birlikte SATICI'ya teslim edilmelidir. SATICI'ya iade edilen ürün işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara uygun ise iade işlemi kabul edilir ve ilgili tutar ALICI'nın kredi kartına/hesabına iade edilir. Ürün iade edilene kadar iade yapılmamaktadır. İadelerin kredi kartı hesabına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

8.6. Alışverişin kredi kartı ile ve taksitli yapılması durumunda kredi kartı hesabına iade aşağıdaki gibi olacaktır: Banka, ALICI'nın ürünü aldığı taksit sayısı kadar iadesini ALICI'ya yapacaktır. SATICI, ürün bedelinin tamamını tek seferde bankaya ödedikten sonra, tarafların menfaati için talep edilen iade tutarları Banka tarafından vadesiz hesaplara taksitli olarak aktarılacaktır. 1 (bir) iade için, iade tarihi ile hesap kesim tarihi çakışmadığı takdirde her ay karta yansıtılacak ve ALICI, iade işleminden önce ödediği taksitleri taksitlerin tamamlanmasını müteakip alacak ve mahsup edilecektir. mevcut borç ve yükümlülüklerinden

8.7. Kart ile satın alınan ürün ve hizmetlerin iadesi durumunda SATICI, Banka ile akdedilen sözleşme gereği ALICI'ya nakit ödeme yapamayacaktır. Üye işyeri yani SATICI, iade işlemi yapılması durumunda ilgili yazılım aracılığıyla iade yapacak olup, SATICI ödemeyi bankaya nakden veya hesaba havale ile yapmak zorunda olduğundan ve yukarıda detaylandırılan prosedüre göre SATICI nakit ödeme yapamamaktadır. ALICI'ya. Kredi kartına iade, ALICI'nın ödemeyi tek seferde bankaya yapmasını müteakip Banka tarafından yukarıdaki prosedüre göre yapılacaktır.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEP 

9.1. Bu Anlaşmanın imza tarihinde var olmayan veya öngörülemeyen durumlar ile Tarafların makul kontrolü dışındaki sebepler (doğal afetler, savaş, terör eylemleri, isyan, değişen mevzuat hükümleri, müsadere dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Taraflardan birinin veya her ikisinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini engelleyen ve/veya geciktiren grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli arıza vb. durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep durumuyla karşı karşıya kalan Taraf, diğer Tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir.


9.2. Mücbir sebep sırasında, Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden sorumlu olmayacaktır. Bu mücbir sebep olayının 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, Taraflardan her biri bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. 

MADDE 10- GARANTİ

Kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılan ve temizlenen ürünler, aşağıda belirtilen koşullarda her türlü imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamındadır. SATICI'nın garanti yükümlülüğü 4077 sayılı Kanun kapsamına giren tüketicilere karşıdır. Ticari nitelikli hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 11- GİZLİLİK

11.1. ALICI'nın işbu Sözleşme kapsamında verdiği bilgiler ve SATICI'ya ödeme amacıyla verilen bilgi ve veriler SATICI tarafından üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. SATICI, bu bilgileri sadece idari/kanuni yükümlülüğün varlığı kapsamında açıklayacaktır. ALICI'nın kredi kartı bilgileri SATICI'nın veri tabanında saklanmaz.

11.2. ALICI'nın e-posta adresi, posta adresi ve telefon bilgileri SATICI tarafından standart ürün teslimat ve bilgilendirme işlemleri için kullanılabilir. ALICI, işbu Sözleşme ile kendisine yeni kampanyalar, promosyon bilgileri ve yeni ürünlerle ilgili bilgilerin gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 


MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MAHKEMELERİ:

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerlere kadar Tüketici Hakem Heyeti, bu miktarın üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı hallerde Asliye Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 13- SÖZLEŞME TARİHİ 

İşbu Sözleşmenin tarihi …./…./…… ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir. Siparişin tamamlanması ile ALICI işbu Sözleşme'nin tüm şart ve koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Bu belge SATICI tarafından …/…/… tarihinde düzenlenmiştir. ALICI olarak bu Satış ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu'nda yazılı tüm hususları okudum, anladım ve kabul ettim ve burada yer alan tüm hususları onaylayıp teyit ettim.

×